Nákladní automobil 15t

nákladní automobil 12 tun

Provoz nákladní dopravy je stěžejní služba společnosti Smooth Logistic s.r.o..

Specializujeme se na vnitrostátní a mezinárodní nákladní  dopravu vlastními vozidly o celkové hmotnosti od 7,5 - 12t .Naše vozidla jsou rozměrově a technicky uzpůsobena tak, aby dokázala pokrýt různorodé potřeby zákazníků.

Především poskytujeme naším zákazníkům velkoobjemovou lehkotonážnípřepravu.
Naše vozy máme v různých specfikacích , takže nakládku můžeme provádět bokem , stropem i ze zadu 

Takže s námi to jde hladce "smooth"

NOVINKA :

Skříňový nákladní automobil na 20 palet .
Nákladní automobil používáme pro naše zákazníky na distribuci paletového zboží po ČR nebo pro spedici . 

Hledáte novou práci?

více informací zde

X